Prodej, Zemědělská půda, 10496m²

10496m², Stradonice

44 840 Kč

Prodej podílu id. 5/32 pozemku , orná půda, k.ú. Stradonice u Zlonic, okr. Kladno

Prodej id.podílu 5/32 pozemku o celkové výměře 10496 m2 , k.ú. Stradonice u Zlonic, obec Stradonice, okr. Kladno na www.verejnedrazby.cz/A5772.Dle údajů z KN jde o ornou půdu. Dle informací od insol. správce nejsou na předmět prodeje uzavřeny nájemní smlouvy. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°17'24.4"N 14°03'04.1"E
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp.zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní..

Prodej id.podílu 5/32 pozemku o celkové výměře 10496 m2 , k.ú. Stradonice u Zlonic, obec Stradonice, okr. Kladno na www.verejnedrazby.cz/A5772.Dle údajů z KN jde o ornou půdu. Dle informací od insol. správce nejsou na předmět prodeje uzavřeny nájemní smlouvy. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°17'24.4"N 14°03'04.1"E
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp.zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena44 840 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51321
Kategorie Zemědělská půda 
Lokalita Stradonice 
Okres Kladno 
Plocha pozemku 10.496 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]