Sláva vítězům, čest poraženým aneb Ameriku objevili bezdomovci

V rámci naší činnosti se snažíme také pomáhat a být prospěšní tam, kde je to potřeba. Proto jsme v těchto dnech mimo jiné také podpořili vydání velice zajímavé knihy vydané Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jedná se o knihu sestavenou jednak z rozhovorů s lidmi, kterým se podařilo něčeho dosáhnout, jsou známí a úspěšní a jednak s lidmi, kteří momentálně takové štěstí nemají a v některé z etap svého života se ocitli bez domova. Rozhovory jsou velice zajímavé a určitě stojí za přečtení. Knihu můžete zakoupit mimo jiné v sídle společnosti Gaute a zároveň spolu s námi podpořit Asociaci poskytovatelů sociálních služeb.

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]