Slévárna v Krnově jde do prodeje

Konkurzní řízení na majetek tradičního výrobce šedé litiny společnosti SKS Foundry a.s. z Krnova míří do své finální fáze. Rozsáhlý areál slévárny bude zpeněžován ve výběrovém řízení.

Slévárna, jejíž historie sahá až do období první republiky, zažila největší rozmach po roce 1984, kdy zde byly postaveny výrobní haly s tehdy nejnovější technologií. Slévárna v té době byla schopna vyrábět cca 15.000 Ks odlitků za rok s možností produkce až 11 tun horkého kovu za hodinu. Produkce směřovala převážně do strojírenského průmyslu a k odběratelům patřila například i TATRA Kopřivnice. První problémy slévárny začaly v roce 1990, kdy došlo k omezení poptávky po významné části sortimentu. V létě roku 1997 slévárnu zasáhly povodně, přičemž obnovit výrobu s kapacitou cca 10.000 tun odlitků ročně se podařilo až v závěru roku 1997. I když byly zaváděny nové technologie a slévárna získala certifikát kvality ISO, nevyhnula se celkovému ochlazení poptávky po šedé litině. Následkem toho podnik vykázal zisk naposledy v roce 2008 a při propadu výroby byla činnost slévárny fakticky ukončena 23.12 2010. Práci ztratilo cca 180 zaměstnanců. V září roku 2011 byl na společnost prohlášen Krajským soudem v Ostravě konkurz. Pohledávky do konkurzního řízení si přihlásilo cca 120 věřitelů v úhrnné výši téměř 137 mil. Kč.

Celý areál slévárny o výměře cca 50.000 m2 bude zpeněžován ve výběrovém řízení, kdy by zájemci měli předložit své nabídky nejpozději do 31.10.2012. Minimálně požadovaná cena nebyla stanovena a věřitelé o prodeji rozhodnou dle nabídek od případných zájemců. Dle sdělení Lenky Zavřelové ze společnosti GAUTE, a.s., která je poradcem při tomto výběrovém řízení, by se zájemci mohli rekrutovat z řad firem obchodujících s kovovým šrotem, neboť demolice ocelové haly slévárny o obestavěném prostoru 200.000 m3 a technologického vybavení s vytěžením kovového šrotu a následné využití volných pozemků a zbytkových budov se jeví jako nejpravděpodobnější varianta využití. Vyloučen však není ani zájem o obnovení výroby.
__________________________________________________________________________

Další informace obdržíte ve společnosti Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, Lenka Zavřelová tel: 541 213 390, [email protected] a na www.verejnedrazby.cz.

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]