Stavební zákon stále s otazníky

Poté co nový stavební zákon prošel Senátem, vrací se s několika připomínkami a pozměňovacími návrhy zpět do sněmovny.

"Současné pozměňovací návrhy spíše přispívají k prosazení zákona a ke zjednodušení celého schvalovacího procesu," říká k současnému stavu zákona ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.
Nový stavební zákon má zjednodušit doposud komplikovaná stavební řízení. Zároveň však klade vyšší nároky na stavební úřady. Schválením tohoto nového právního předpisu tak dojde nejen ke zjednodušení, ale i k určitému zkvalitnění řízení.
Klíčovým bodem k tomuto kroku je paragraf čtyři. V něm jsou vymezeny stavby bez ohlášení, které potřebují mimo jiné územní souhlas. Stavby na ohlášení oproti tomu územní souhlas nepotřebují, ale potřebují souhlas souseda. Existuje tedy možnost sloučit územní řízení a stavební řízení.
To vše jsou věci, které stavební úřad zváží na základě požadavku stavebníka, vyhodnotí způsob, který je nejjednodušší a který vede nejkratší cestou k cíli.
Klíčové je zde také to, že nový stavební zákon ukládá stavebním úřadům povinnost, že pokud je to možné, tak k tomuto cíli využijí pouze jedno rozhodnutí a že tedy už nebude následovat několik řízení za sebou, uvádí ministr Martínek.
Zdroj: hn.ihned.cz, autor: čtk
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]