Zkrachovalý Limart rozprodán

Brno 18.5.2006 – v rámci dnešního aukčního dne, který pořádala společnost Gaute, se prodal v dražbě veškerý nemovitý majetek společnosti Limart za 98,2 milionů korun.. Konkrétně se jednalo o téměř novou výrobně skladovací halu s vlečkou a jeřáby o výměře cca 10.600 m2, jejíž vyvolávací cena 25 100 000 Kč byla nakonec navýšena na konečnou částku 45 550 000 Kč. Do dražby na prodej této haly se zapsalo celkem 7 zájemců.

Brno 18.5.2006 – v rámci dnešního aukčního dne, který pořádala společnost Gaute, se prodal v dražbě veškerý nemovitý majetek společnosti Limart za 98,2 milionů korun.. Konkrétně se jednalo o téměř novou výrobně skladovací halu s vlečkou a jeřáby o výměře cca 10.600 m2, jejíž vyvolávací cena 25 100 000 Kč byla nakonec navýšena na konečnou částku 45 550 000 Kč. Do dražby na prodej této haly se zapsalo celkem 7 zájemců.
Podobný zájem byl i o druhou výrobní a skladovací halu s administrativou a jeřáby o výměře cca 11 950 m2 u níž byla stanovena vyvolávací cena 32 670 000 Kč. Z pěti do této dražby zapsaných účastníků se nakonec stal vydražitelem ten, který nabídl konečnou cenu ve výši 47 000 000 Kč.
Jako poslední se konala dražba přilehlého komerčního pozemku o výměře 5.100 m2 s vyvolávací cenou 2 000 000 Kč do níž bylo zapsáno 5 účastníku, pouze tři se však dražby aktivně zúčastnili.
Konečná cena, za niž byl nakonec pozemek prodán se vyšplhala až na 5 650 000 Kč.
Zajímavé je, že žádnou ze tří nabízených nemovitostí z majetku zkrachovalé brněnské společnosti Limart nevydražila stejná společnost. Dle sdělení zástupce společnosti Gaute nyní vydražitelům běží tří měsíční lhůta k uhrazení kupní ceny. Žádný z nich si do té doby nepřál být zveřejněn.

Společnost Limart, která se zabývala výrobou přesných ocelových profilů, byla založena roku 1999, v roce 2003 byla na její majetek zahájena exekuce, přičemž následně 7.10.2004 na ni Krajský soud v Brně prohlásil konkurz.
V dobách největší expanze společnost zaměstnávala téměř 300 zaměstnanců. Do konkurzního řízení si své pohledávky zatím přihlásilo téměř 360 věřitelů v celkové výši cca 2,5 miliardy Kč. Doposud se v průběhu konkursu podařilo v rámci výběrových řízení rozprodat výrobní technologie, které ještě zůstaly v majetku LIMART.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]