Zkrachovalý Limart - výrobní technologie prodány, pokračuje prodej nemovitého majetku

Dne 29.11.2005 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na prodej linky SL 1550/6.0. na podélné dělení plechů ve svitcích z majetku zkrachovalé společnosti Limart.

Výběrového řízení se zúčastnili celkem 4 zájemci, kteří splnili podmínky pro účast v této soutěži. Dle sdělení Jaromíra Janečky ze společnosti Gaute, která z pověření správce konkurzní podstaty JUDr. Radovana Zubka prodej majetku společnosti Limart zajišťuje, činila vítězná nabídka, za níž byla poslední výrobní linka prodána 13.268.500 Kč vč. DPH. Tuto nabídku učinila společnost MARCO, s.r.o. z Otrokovic. Vítězům nyní běží třiceti denní lhůta k uzavření kupní smlouvy a následná třicetidenní lhůta k zaplacení kupní ceny.
Tímto byl ukončen rozprodej veškeré výrobní technologie zkrachovalé firmy Limart a nyní tak přijde na řadu rozprodej nejlukrativnější části z majetku společnosti, a to výrobní areál v Brně Chrlicích. Již 15.12.2005 pořádá společnost GAUTE dvě dobrovolné dražby, ve kterých bude nabízen komerční pozemek o výměře 5.100 m2 , vyvolávací cena byla u tohoto pozemku stanovena na 4 mil. Kč a téměř nová výrobně skladovací hala s vlečkou a jeřáby o výměře cca 10600 m2, jejíž prodej začne na částce 50.195.920,-Kč, což je vyvolávací cena pro tuto nemovitost.

Prodej poslední nemovitosti z majetku společnosti Limart, haly na těžkou výrobu či sklad o výměře cca 11.950 m2, bude také uskutečněn prostřednictvím dobrovolné dražby, vyhlášené společností Gaute pravděpodobně na začátek roku 2006.

Společnost Limart, která se zabývala výrobou přesných ocelových profilů, byla založena roku 1999, v roce 2003 byla na její majetek zahájena exekuce, přičemž následně 7.10.2004 na ni Krajský soud v Brně prohlásil konkurz.
V dobách největší expanze společnost zaměstnávala téměř 300 zaměstnanců. Do konkurzního řízení si své pohledávky zatím přihlásilo téměř 360 věřitelů v celkové výši cca 2,5 miliardy Kč.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]